6. razred

VARNOST PRI DELU

Varnost pri delu (.ppt).   (Prispeval Milan Gaberšek)

VARNOST V PROMETU

TEHNIŠKA PISAVA, RISANJE IN KOTIRANJE

Tehniško risanje ISO 129-1:2004 (osnove, stara verzija v .pdf).

Tehniško risanje ISO 129-1:2018 (prvih nekaj strani nove verzije v .pdf).

Tehnična pisava in tehnična dokumentacija (spletna stran).   (Prispeval Miha Kočar)

Osnove kotiranja.   (Prispeval Boštjan Čerin)

Uporaba dveh ravnil (60° ter 45°) (videoposnetek).   (Prispeval Miha Kočar)

Kljunasto merilo (videoposnetek).   (Prispeval Miha Kočar)

Uvod v QCAD (zbirka videoposnetkov).   (Prispeval Miha Kočar)

ISO 3O98 TrueType font, brezplačna pisava, tudi za QCAD (GitHub stran).   (GNU GPL v.3)

PAPIR

Surovine za izdelavo papirja (.pptx).   (Prispevala Barbara Avsec)

Izdelava papirja (.pptx).   (Prispevala Barbara Avsec)

Vrste papirnih gradiv – videz, kvaliteta, plastnost(.pptx).   (Prispevala Barbara Avsec)

Lastnosti papirnih gradiv, smer vlaken (.pptx).   (Prispevala Barbara Avsec)

Formati – za samostojno delo (.pptx).   (Prispevala Barbara Avsec)

IZDELEK IZ PAPIRJA

Mini bumerang (spletna stran z načrtom).   (Prispeval Matjaž Pintarič)

Zaznamek za knjigo iz papirnih gradiv (videoposnetek).   (Prispevala Maša Tramte (Boštjan Čerin)) Zaznamek za knjigo iz papirnih gradiv.

Valjasta embalaža iz papirnih gradiv.   (Prispeval Boštjan Čerin)

Izdelava “zaščitnih” mask (videoposnetek).   (Prispeval Ivan Dović)

Vesele živali (videoposnetek).   (Prispeval Ivan Dović) Vesele živali - izdelki učencev (videoposnetek).

Vesele živali – izdelki učencev (videoposnetek).   (Prispeval Ivan Dović)

Vesele živali – načrt.   (Prispeval Matjaž Pintarič)

Okrasna hišica (spletna stran z načrtom).   (Prispeval Ivo Dović)

Papirnato letalo (spletna stran z načrtom).   (Prispeval Matjaž Pintarič)

Kombi iz papirne embalaže (spletna stran z načrtom).   (Prispeval Matjaž Pintarič)

Stojalo za mobilnik iz papirja (spletna stran z načrtom).   (Prispeval Matjaž Pintarič) Stojalo za mobilnik iz papirja (spletna stran z načrtom).

Poliederska telesa z mrežami (kocka, kvader, piramida …) (v angleščini).

NAČRTOVANJE/IZDELAVA NOSILNE KONSTRUKCIJE IZ PAPIRNIH PROFILOV

Profili (.ppt).   (Prispeval Milan Gaberšek)

Originalni načrt za izdelavo mostu (.pdf).   (TIT6, Založba Izotech)

Poenostavljen načrt za izdelavo mostu (.pdf).   (Prispeval Milan Gaberšek)

Mostovi Leonardo Da Vinci (videoposnetek).   (Prispeval Ivan Dović)

Nosilna konstrukcija – most (videoposnetek).   (Prispeval Ivan Dović)

LES

Les: Zgodovina, zgradba, vrste (.pptx).   (Prispeval Milan Gaberšek)

Les: Žagan, obdelan les, sestava (.pptx).   (Prispeval Milan Gaberšek)

Les: Lastnosti lesnih gradiv 1. del (.pptx).   (Prispeval Milan Gaberšek)

Les: Lastnosti lesnih gradiv 2. del (.pptx).   (Prispeval Milan Gaberšek)

IZDELEK IZ LESA

Stojalo za mobilnik (spletna stran z načrtom).   (Prispeval Matjaž Pintarič)

Držalo za knjige (spletna stran z načrtom).   (Prispeval Matjaž Pintarič)

Miselni trikotnik iz lesa.   (Prispeval Boštjan Čerin)

Leseni splav. (videoposnetek)   (Prispeval Ivan Dović)

Leseni splavi učencev. (videoposnetek)   (Prispeval Ivan Dović)

Katapult (videoposnetek).   (Prispeval Ivan Dović)

Vozilo na elastiko (spletna stran z načrtom).   (Prispeval Matjaž Pintarič)

GONILA


Opomba: v dokumentih večinoma niso navedeni viri slik in vsebin, saj gre za gradiva, ki so prvenstveno namenjena pouku. Nekatere uporabljene slike in besedila so povzeta iz različnih učbenikov tehnike (Izotech d.o.o., TZS d.o.o. DZS d.o.o., Modrijan d.o.o., Rokus Klett, …), Wikipedije, knjig in ostalih spletnih virov.