Tehnično risanje (v pripravi)

Strokovna skupina za tehnično risanje v OŠ
Zaradi zmede, ki vlada pri poučevanju tehničnega risanja v osnovni šoli,
se je na prošnjo učiteljev sestala strokovna skupna, ki bo zapolnila to vrzel.
Obstoječe gradivo je v pripravi, zato so možne tudi manjše napake in odstopanja
od končne verzije. Priloženi primer ocenjevanja je zgolj v oporo učiteljem in si
ga bo lahko vsak prikrojil po svoje.

Na osnovi pripravljenega gradiva bo kasneje nastala konkretna publikacija, ki bo
zajela vsa pravila, ki so specifična za poučevanje tehničnega risanja in kotiranja
v osnovni šoli. Ob zaključku projekta bo vsebina na voljo v okviru študijske skupine
za tehniko na portalu sio.si.

Objavljeno je le delovno gradivo, ki nakazuje, v kakšno smer bo šla končna in s strani skupine potrjena vsebina.

Vodja skupine:
doc. dr. Samo Zupan, Strojna fakulteta v Ljubljani

Ostali člani skupine (po abecednem redu):
izr. prof. dr. Stanislav AVSEC, Pedagoška fakulteta v Ljubljani
Boštjan Čerin, učitelj na Osnovni šoli montessori
Gorazd Fišer, svetovalec za tehniko in tehnologijo, Zavod RS za šolstvo
Milan Gaberšek, učitelj na OŠ n. h. Maksa Pečarja, Ljubljana
red. prof. dr. Srečko Glodež, Strojna fakulteta v Mariboru
doc. dr. Janez Jamšek, Pedagoška fakulteta v Ljubljani
doc. dr. David Rihtaršič, Pedagoška fakulteta v Ljubljani

Pravila tehničnega risanja za OŠ

TEHNIČNO RISANJE – POVZETEK PRAVIL (.pdf).  

TEHNIČNO RISANJE – POVZETEK PRAVIL (.doc).  

Primeri vaj iz tehničnega risanja z rešitvami

Vaje iz kotiranja 1. (.pdf).  

Vaje iz kotiranja 1. – rešitve (.pdf).  

Vaje iz kotiranja 1. – rešitve QCAD (.dxf).  

Vaje iz kotiranja 2. (.pdf).  

Vaje iz kotiranja 2. – rešitve (.pdf).  

Vaje iz kotiranja 2. – rešitve QCAD (.dxf).  

Predloge z glavami risbe ( + nastavljena mreža in kotiranje za program QCAD)

Predloga – glava risbe Pokončna A4 (.pdf).  

Predloga – glava risbe Ležeča A4 (.pdf).  

QCAD glava risbe Pokončna A4 (.dxf).  

QCAD glava risbe Ležeča A4 (.dxf).  

QCAD glava risbe Pokončna A4 merilo 1:2 (.dxf).  

QCAD glava risbe Ležeča A4 merilo 1:2 (.dxf).  

Pimer risanja s program QCAD
(kotiranje še ni v celoti usklajeno z vsemi principi tehničnega risanja)

QCAD Risanje načrta s kotiranjem in vstavitvijo v glavo načrta, ventilator z žarnico (YouTube seznam).  

QCAD Risanje načrta s kotiranjem, ventilator z žarnico (.pdf).  

QCAD Risanje načrta s kotiranjem, ventilator z žarnico (.dxf).  

QCAD Risanje načrta s kotiranjem z glavo načrta, merilo 1:2, ventilator z žarnico (.pdf).  

QCAD Risanje načrta s kotiranjem z glavo načrta, merilo 1:2, ventilator z žarnico (.dxf).