Elektrotehnika, elektronika, robotika

Arduino – zbirka gradiv za elektroniko in robotiko
(tekmovanje Konstruktorstvo in obdelave gradiv, področje elektronika).
  (Prispeval Slavko Kocijančič)

Arduino – učno gradivo (.pdf).   (Prispeval Slavko Kocijančič)

Arduino – Prvi koraki v Arduino – projekti, predstavljeni v okviru revije TIM.   (Prispevala Milan Gaberšek in Slavko Kocijančič)

Predelava modelarskega servo motorčka (videoposnetek).   (Prispeval Miha Kočar)

Zvončkomat (Čuk se je oženil), ideja za robotiko (videoposnetek).   (Prispeval Miha Kočar)

WiFi krmiljen avtomobilček (videoposnetek).   (Prispeval Miha Kočar)

WiFi krmiljen avtomobilček – navodila, programi ipd. (GitHub).   (Prispeval Miha Kočar)


Opomba: v dokumentih večinoma niso navedeni viri slik in vsebin, saj gre za gradiva, ki so prvenstveno namenjena pouku. Nekatere uporabljene slike in besedila so povzeta iz različnih učbenikov tehnike (Izotech d.o.o., TZS d.o.o. DZS d.o.o., Modrijan d.o.o. …), Wikipedije, knjig in ostalih spletnih virov.