O društvu

DRUŠTVO UČITELJEV TEHNIČNE VZGOJE LJUBLJANA

Kersnikova 4

1000 Ljubljana

Predsednik društva:
Milan Gaberšek

Podpredsednik društva:
Igor Prešern

Davčna številka:
SI 62707574

e-mail:
dutv-ljubljana∈guest.arnes.si

KRATKA ZGODOVINA DRUŠTVA

Društvo učiteljev tehnične vzgoje Ljubljana je bilo ustanovljeno v septembru 1970 na Pedagoški fakulteti v Ljubljani na oddelku za tehnični pouk.

Jedro zbiranja takratne elite učiteljev tehničnega pouka je predstavljala predstojnica oddelka za tehnično vzgojo profesorica Jakica Accetto, dipl. inženir arhitekture. Tu so se poleg učiteljev zbirali tudi predstavniki iz Zveze organizacij za tehnično kulturo Ljubljane in Slovenije, pedagoški svetovalci, torej vsi, ki so takrat predstavljali našo stroko.

Programske osnove so bile podobne kot danes. Osnovni cilj je bil reprezentiranje predmeta, izobraževanje učiteljev, medsebojna izmenjava izkušenj, skratka skrb za kvaliteten premik in napredek poučevanja predmeta.

Društvo je delovalo v Slovenskem prostoru, zato je dobilo uraden naziv Društvo učiteljev tehničnega pouka Slovenije. Prvi in tudi dolgoletni predsednik je bil Jože Levin.

Društvo kot tako je doživljalo svoje vzpone in padce. Proti koncu 70-let se je preimenovalo v Društvo učiteljev tehnične vzgoje Ljubljana in začelo delovati na regionalni ravni. V letih 1979 – 1987 se je Društvo poglobljeno ukvarjalo z novimi učnimi načrti, normativi in obveznostmi za učitelja, izobraževanjem in tekmovanji. Od leta 1982 do leta 1990 je bila predsednica Društva Milena Učakar.

Leta 1990 je Društvo pričel voditi László Herman. V času njegovega mandata se je začela prenova osnovne šole in Društvo se je aktivno ukvarjalo z obstojem tehnične vzgoje kot obveznim predmetom v novi devetletni osnovni šoli. V takratnem času je bil na novo napisan STATUT DRUŠTVA , ki je ostal nespremenjen do današnjih dni.

Od pomladi 1997 do maja 1999 je bil predsednik Roman Vavpotič, ki je predsedniške dolžnosti predal Tatjani Cvelbar. Maja 2000 je postal predsednik Društva Gregor Razpotnik.

Januarja 2001 je bil za predsednika ponovno izvoljen László Herman. Maja 2002 je bila za predsednico Društva predlagana in izvoljena Helena Derstvenšek.

Leta 2003 je vodenje društva prevzel Igor Prešern. V času njegovega mandata je Društvo je kot pobudnik in kasneje aktivni sogovornik pomagal pri izvedbi pobude za uvedbo tehnike v deveti razred, pri čemer smo bili žal neuspešni. Pobudo Društva so takrat podprla nekatera večja slovenska podjetja, nekatere tehniške in pedagoške fakultete ter veliko učiteljev.
Pobuda za javno razpravo o problematiki tehnike in tehnologije v splošnem izobraževanju.

V maju leta 2012 smo dejavno sodelovali na posvetu SAZU o poučevanju tehnike na Akademiji za znanost in umetnost v Ljubljani, kjer je bilo izpostavljeno pomankanje študentov in posledično učiteljev tehnike in tehnologije.

V letu 2019 je vodenje društva prevzel Milan Gaberšek. Ena od nalog je tudi priprava nove spletne strani društva.

V vseh letih je Društvo aktivno pomagalo izpeljati tako regijsko kot državno tekmovanje iz konstruktorstva in tehnologij obdelav.

V zadnjih letih je Društvo za člane društva izpeljalo kar nekaj strokovnih ekskurzij v uspešna slovenska podjetja.